DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Historia aktualności
I półrocze 2006
II półrocze 2006
I półrocze 2007
II półrocze 2007
I półrocze 2008
II półrocze 2008
I półrocze 2009
II półrocze 2009
II pólrocze 2010
I półrocze 2011
II półrocze 2011
I półrocze 2012
II półrocze 2012
I półrocze 2013
II półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
I półrocze 2015
II półrocze 2015
I półrocze 2016
II półrocze 2016
I półrocze 2017
II półrocze 2017
I półrocze 2018
II półrocze 2018
I półrocze 2019
II półrocze 2019
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPII półrocze 2010

 

15 lipiec 2010 - Marszałek Województwa Lubuskiego docenił drużynę
W dniu 14 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym uhonorowano najlepszą lubuską drużynę za osiągnięcia na terenie województwa i kraju w zakresie wyników w turniejach BRD. W tym roku drużyna zajęła II miejsce w kraju. Drużyną tą jest ekipa z Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku. W skład drużyny wchodzą: Artur Papiernik, Natalia Piwecka, Sandra Kubik. Opiekunem drużyny jest nauczyciel Mirosław Malinowski. Opiekun i dyrektor szkoły otrzymali listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego. Dla dzieci przygotowano pamiątkowe upominki. Gratulujemy drużynie.
 
     

15 czerwiec 2010 - Udział naszych drużyn w zawodach centralnych
Zakończył się sezon organizacji turniejów związanych z ruchem drogowym w ramach kończącego się roku szkolnego. W związku z tym warto poinformować, że nasze drużyny spisały się znakomicie: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku – II miejsce w Poznaniu, drużyna z Gimnazjum w Czarnowicach – IV miejsce w Poznaniu, drużyna z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. – XVI miejsce w Legionowie. Gratulujemy i dziękujemy.

4 wrzesień 2010 - Co dalej z ewaluacją turnieju OTWoBRD?
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Przede wszystkim spieszymy z informacją, że Pan Kurator jest przekonany, że turniej powinien mieć wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Zdaniem Pana Kuratora poziom przygotowania dzieci powinien stale rosnąć, natomiast nauczyciele przygotowujący dzieci w swojej szkole do udziału powinni widzieć szanse na to, że ich ciężka praca może przynieść najwyższe laury. Czyli jest zrozumienie dla zgłaszanych przez nas od kilku lat uwag do organizacji turnieju. Natomiast wg informacji uzyskanej z Kuratorium Oświaty problemem jest brak zdeklarowanego organizatora półfinałów. Dlatego warunkiem wprowadzenia zmian jest ustalenie organizatora. Wszyscy nauczyciele wiedzą jak ważne i niezbędne są proponowane zmiany. Dlatego apeluję do państwa nauczycieli o podjęcie się organizacji. Mamy w województwie kilka jednostek, w których pracują nauczyciele mający odpowiednie doświadczenie. Informacje w tej sprawie można przekazać do Pani Grażyny Kołogreckiej - Dul z KO (e-mail.: g.kologrecka-dul@ko-gorzow.edu.pl, tel. 0 95 725 50 31).

6 wrzesień 2010 - Lubuski Konkurs BRD

Przygotowaliśmy kolejną edycję naszego Turnieju. Mamy nadzieję na dużą, jeszcze większą aktywność szkół w tym roku. Czekamy z niecierpliwością na zgłoszenia stałych uczestników oraz szczególnie będziemy zadowoleni z udziału nowych szkół. Prosimy „bywalców” o rozpropagowanie Turnieju w swoim środowisku. W dokumentacji turniejowej  uwzględniliśmy zgłoszone i uzasadnione uwagi dotyczące przebiegu. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do VIII edycji Turnieju. Zgłoszenie e-mailem należy przesłać do 19 września br. Kilka fotek umieściliśmy w celu przypomnienia nagród wygranych przez najlepszych w VII edycji w roku szkolnym 2009/2010.
 

        

6 październik 2010 - Lubuski Konkurs BRD „W Europie jeździmy bezpiecznie” - wystartował ósmy raz
Za nami okres zgłaszania szkół do udziału. Obecnie jesteśmy w trakcie eliminacji szkolnych. Miło nam poinformować, że do VIII edycji naszego Konkursu „W Europie jeździmy bezpiecznie” zgłosiło się 71 szkół – 7860 dzieci. Jako pierwsza zameldowała się SP w Bielawach, gdzie koordynatorem jest Marek Solecki. Cieszymy się bardzo z faktu, że dołączyło do nas pierwszy raz kilka nowych szkół. Są to szkoły z: Lipinek Łużyckich, Miodnicy, Templewa i nr 4 z Żagania, które to szkoły serdecznie witamy. Cieszymy się ogromnie z obecności „bywalców”, którzy są z nami na wszystkich etapach od pierwszej edycji. Warto poinformować, że są to następujące szkoły: Klenica, Lubsko nr 1, Międzyrzecz nr 4, Nowe Kramsko, Tomaszowo i Zielona Góra nr 8. Mamy nadzieję, że wszystkie 71 szkół poradzi sobie z organizacją etapu szkolnego zgodnie z regulaminem i zostaną zakwalifikowane do eliminacji rejonowych.
Jako organizatorzy życzymy powodzenia!

14 październik 2010 - Zmiana organizacji OTWoBwRD.
Śpieszę szanownych kolegów i koleżanki nauczycieli poinformować, że zgodnie z decyzją Zespołu ds. Prewencji Lubuskiej Rady BRD, poczynając od tego roku szkolnego będą odbywały się oczekiwane przez środowisko od wielu lat półfinały. Co to konkretnie da nauczycielom: -nareszcie możliwość awansu wszystkim mocnym drużynom, -zachętę do pracy, -rozwój pozytywnych kontaktów zawodowych, -wzrost aktywności zawodowej, -eliminowanie drużyn słabych awansujących przypadkowo i blokujących miejsca innym mocnym, -możliwość łączenia rozgrywek między małymi powiatami, -pojawienie się w turnieju szkół, które dotąd nie brały udziału. A co to da dla bezpieczeństwa ruchu drogowego: -więcej dzieci zostanie objętych szkoleniem w zakresie BRD, -wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, -więcej szkół weźmie udział w turnieju. Niestety, nie wszystkie postulowane zmiany zostaną wprowadzone w tym roku, ale będzie to pierwszy słuszny krok do normalności tak bardzo oczekiwanej przez nauczycieli Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos w dyskusji na ten temat.
Popierasz – napisz.
Masz inne zdanie – napisz.


30 październik 2010 - Nasze podpowiedzi w celu prawidłowej koordynacji Konkursu ‘W Europie jeździmy bezpiecznie”
Prosimy jeszcze o cierpliwość w sprawie kwalifikacji do rejonów. Tymczasem zauważyliśmy, że w tym roku powstało szczególnie dużo problemów w pracy szkół w zakresie organizacji Konkursu. Część z nich jest bardzo ważna, inne mają mniejsze znaczenie, choć oczywiście wszystkie wpływają na przebieg Konkursu w szkole. Żeby problemy nie powtórzyły się w przyszłości, postanowiliśmy w tym roku zwrócić na nie uwagę.
 
                             
·               Konkurs organizujemy w celu przygotowania wszystkich dzieci szkoły do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, a nie po to tylko, żeby się odbył. Zadaniem nauczyciela jest zmobilizować do udziału jak najwięcej dzieci zmierzając do udziału 100%. Udział dzieci w Konkursie nie może być przypadkowy. To ma być mobilizacja przygotowana przez koordynatora. Jeżeli szkoła nie awansuje do rejonu, to właśnie dlatego, że nie było w szkole mobilizacji na wymaganym poziomie.
·               Kolejnym celem Konkursu jest wytworzenie w szkole pozytywnego kontaktu pomiędzy uczniami a koordynatorem. Stąd wymóg regulaminu nakazujący wywieszanie codziennie po jednym pytaniu i odbiór odpowiedzi tylko w ciągu tego dnia. Nie zależy nam bowiem na wiedzy rodziców, tylko dzieci. Nie wystarczy tylko powiesić codziennie pytanie na tablicy, należy w tym okresie szczególnie współpracować z dziećmi. A zdarzało się też tak, że pytania przekazywane było dzieciom hurtem, jak na teście. To nie sprzyja rozbudowie zaufania uczniów do nauczyciela i na pewno nie da dobrych wyników.
·               Szczególnie słaba mobilizacja wystąpiła w II tygodniu trwania Konkursu.
·               Zauważyliśmy, że wystąpił w tym roku w wielu szkołach szczególnie słaby poziom odpowiedzi poprawnych, co może świadczyć o słabym poziomie przygotowania przez szkołę do BRD w ogóle. Jest to świadectwo jakości pracy nauczyciela WK, a w rezultacie możliwość wzrostu zagrożeń na drodze.
·               Zaobserwowaliśmy, że wystąpiło szczególnie słabe zaangażowanie dzieci z klas czwartych połączone z bardzo niskim poziomem odpowiedzi. Jest to częściowo zrozumiałe z uwagi na początek roku szkolnego. Jednak powinno być sygnałem o nieprawidłowościach edukacyjnych na poziomie klas I-III. Zgłoszenie do drużyny uczniów z punktacją 3-4 punkty jest tego świadectwem. Były też zgłoszenia do rejonu, gdzie reprezentant szkoły uzyskał zaledwie 1 punkt.
·               Zauważyliśmy, że koordynatorzy stosują niejednoznaczne zapisy w tabelach punktacji z etapu szkolnego. Dotyczy to zapisu braku udziału i błędnej odpowiedzi. Bardzo prosimy o stosowanie w przyszłości jednolitych zapisów w tabelach punktacji. Jeżeli dziecko nie odpowiadało na pytanie – powinna być kreska. Jeżeli odpowiedziało błędnie – powinno być zero. Przypomnimy o tym przy rozpisywaniu Konkursu w kolejnym roku.
·               Zdarza się, że sprawozdanie nie jest do końca wypełnione. Najczęściej brakuje wyliczenia % poprawnych odpowiedzi, wpisu liczby dzieci biorących udział, zdarza się, że nauczyciele podają większą liczbę dzieci biorących udział, niż uczniów ma szkoła. Zdarza się, że koordynatorzy podają, że udział wzięło 100 % dzieci, podczas, gdy z dokumentacji wynika coś zupełnie innego.
·               Bywa, że szkoły zgłaszają dwóch koordynatorów. Cieszymy się, że nauczyciele szkoły współpracują ze sobą, jednak zgodnie z regulaminem koordynator może być tylko jeden. Ma to ogromne znaczenie w obiegu informacji.
·               Dociera do nas jeszcze dokumentacja nie opieczętowana. Powoduje to zawsze problemy z identyfikacją szkoły. Dostaliśmy także kilka sprawozdań zszytych po prawej stronie, co uniemożliwia ich czytanie. Namawiamy gorąco do zszywania kartek sprawozdania zgodnie z zasadami, czyli po lewej stronie. My musimy mieć szansę przeczytać sprawozdanie i umieścić je w segregatorze. Nie uczmy dzieci takich błędów w szkole.
·               Coraz częściej powstają w terenie zespoły szkół. Brakuje na pieczątkach zapisu jakiej konkretnie szkoły podstawowej dotyczy sprawozdanie. Dlatego prosimy nauczycieli o uzupełnienie zawsze tych danych o numer szkoły, ponieważ bez tego identyfikacja nie zawsze jest możliwa.
·               Gratulujemy wszystkim koordynatorom, którzy potrafili zmobilizować prawie wszystkie dzieci, szczególnie tym, którzy zmobilizowali 100%. Dziękujemy. Takie szkoły mają największe szanse na dobre wyniki.

5 listopad 2010 - Przed nami eliminacje rejonowe Konkursu „W Europie jeździmy bezpiecznie”

Za nami już pierwszy etap - eliminacje szkolne przeprowadzone przez koordynatorów w macierzystych placówkach. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie. To dzięki Waszej pracy w działania zaangażowana została większość dzieci Waszej szkoły. Są też takie szkoły, gdzie udział wzięło 100% dzieci. To właśnie o to nam wszystkim chodzi. To wspaniałe wyniki Waszej pracy. Przypominamy, że celem Turnieju jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich uczniów szkoły, a nie tylko kilku lub kilkunastu i w ten sposób wpływ na bezpieczeństwo drogowe w województwie/kraju. W tabeli podajemy spis szkół zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Kolorem czerwonym zaznaczone są szkoły, które z przykrością stwierdzamy, nie spełniły wymogów regulaminowych i w związku z tym nie mogą awansować na zawody rejonowe. Przyczyną główną jest zbyt małe zaangażowanie w turnieju dzieci. Zapraszamy te szkoły w następnym roku. Kolejne etapy rejonowe planujemy przeprowadzić w dwóch rejonach w soboty 20 (północ) i 27 (południe) listopada. Prosimy koordynatorów, którzy chcą przyjąć zawody w swojej szkole o informację mailem. Proszę przeczytać wymagania, które w tym celu szkoła powinna spełniać. Za kilka dni podamy przydział do rejonów.

10 listopad 2010 - Przydział szkół do zawodów rejonowych w Konkursie „W Europie jeździmy bezpiecznie”
Informujemy, że dokonaliśmy przydziału szkół do zawodów rejonowych. Odbędą się one o godz. 10:00: 20 listopada w  SP Baczynie oraz 27 listopada w SP 17 w Zielonej Górze. Z uwagi na liczbę drużyn przewidzianych na rejon w Zielonej Górze nie ma możliwości dokonania przeniesienia. Jedyna możliwość dopuszczalna, to przeniesienie z Zielonej Góry do Baczyny. Dziękujemy pozostałym koordynatorom za zaproszenia. Może w następnej edycji zorganizujemy tam rejon. Prosimy o zapoznanie się z przydziałem.
SP 17 ZG ul. Staffa 10
Dojazd do szkoły od ul. Morelowej w ul. Staffa. Przygotowany będzie parking dla samochodów - za szkołą, dojazd z lewej strony budynku. Dla ułatwienia będą wywieszone strzałki kierunkowe z opisem BRD.

29 listopad 2010 - Przedstawiamy wyniki eliminacji rejonowych

Zakończyliśmy eliminacje rejonowe do Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Dziękujemy koordynatorom, którzy nas gościli u siebie w szkole. Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę z dziećmi i udział w eliminacjach. Jednocześnie gratulujemy drużynom awansującym osiągniętego wyniku. Miło nam poinformować, że do finału lubuskiego zakwalifikowaliśmy trzy szkoły więcej, niż to wynika z regulaminu (zobacz wyniki). Finał planowany jest w lutym 2011 r. Gdzie będziemy gościć – jeszcze nie wiemy, prosimy o zaproszenia na adres wopzgora@2com.pl 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020