DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Czwartek,  22 sierpnia 2019 r.   Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Kontakt
» Sprawozdanie merytoryczne 2008
» Sprawozdanie za 2008 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2008
» Rachunek zysków i strat za 2008


Sprawozdanie za 2008 dla Ministra Sprawiedliwości

Roczne sprawozdanie za 2008 r.
z wykorzystania nawiązek (art. 47 k.k.) lub świadczeń pieniężnych (art. 49 k.k.)
 
Nazwa, siedziba, adres korespondencyjny, nr telefonu Instytucji / Fundacji / Stowarzyszenie/ Organizacji Społecznej:
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
ul. Wyszyńskiego 17c
65-536 Zielona Góra
Tel. 509 666 462
 
Data wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości – 23 września 2005r.
 
Podstawowe zadania lub cele statutowe:
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym,
- dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym   dzieci i młodzieży,
- popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów i  motorowerzystów,
- pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych,
- zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności
 alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
- pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji,
- wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
Organ nadzorujący: (adres / telefon):
Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 tel. 0 68 4564100
 

Plik z rozliczenia nawiązek i świadczeń pieniężnych (w formacie pdf)

 


Autor: JMComputers WOP

 
Ostatnia Aktualizacja: 2019-07-23 17:02:51
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2016