DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2006
» Sprawozdanie za 2006 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans za 2006 r.


Sprawozdanie za 2006 dla Ministra Sprawiedliwości

Roczne sprawozdanie za 2006 r.

z wykorzystania nawiązek (art. 47 k.k.) lub świadczeń pieniężnych (art. 49 k.k.)

 

Nazwa, siedziba, adres korespondencyjny, nr telefonu Instytucji / Fundacji / Stowarzyszenie/ Organizacji Społecznej:

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

ul. Wyszyńskiego 17c
65-536 Zielona Góra
Tel. / faks 0 68 326 17 44
 

Data wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości – 23 września 2005r.

 

Podstawowe zadania lub cele statutowe:

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym,

- dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym   dzieci i młodzieży,

- popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów i  motorowerzystów,

- pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych,

- zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności

 alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.

- pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji,

- wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.

Organ nadzorujący: (adres / telefon):

Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 tel. 0 68 4564100

 

1 2 3 4 5
Lp. Tytuł prawny zasądzonej nawiązki świadczenia: na cele bezpośrednio związane z pomocą dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wysokość otrzymanych (wyegzekwowanych) środków finansowych w okresie sprawozdawczym 2006r. Rozliczenie środków ze wskazaniem celu (kwota) Otrzymane środki do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym
Orzeczenia Sądu Rejonowego VII Wydział Grodzki w Zielonej Górze      
1 VIIk/1550/05 z dn. 21.12.05 200zł 200    
2 VIIk/971/05 z dn. 21.12.06 200zł 200    
3 VIIk/1220/05 z dn. 31.10.05 200zł 200    
4 VIIk/1710/05 z dn. 27.02.06 150zł 0    
5 VIIk/1617/05 z dn. 8.02.06 200zł 200    
6 VIIk/212/03 z dn. 31.01.06 100zł 100    
7 VIIk/1368/05 z dn. 15.02.06 400zł 200    
8 VIIk/1738/06 z dn. 27.01.06 300zł 0    
9 VIIk/799/05 z dn. 29.12.05 200zł 200    
10 VIIk/959/05 z dn. 3.04.06 200zł 100    
11 VIIk/681/05 z dn. 2.02.06 200zł 0    
12 VIIk/984/05 z dn. 11.01.06 100zł 100    
13 VIIk/50/06 z dn. 8.02.06 200zł 200    
14 VIIk/1719/05 z dn. 24.01.06 700zł 700    
15 VIIk/1083/05 z dn. 11.01.06 100zł 100    
16 VIIk/1163/05 z dn. 12.01.06 100zł 100    
17 VIIk/1360/05 z dn. 24.04.06 200zł 0    
18 VIIk/1669/05 z dn. 24.01.06 200zł 200    
19 VIIk/902/06 zdn. 8.03.06 200zł 0    
20 VIIk/1698/05 z dn. 28.03.06 400zł 100    
21 VIIk/1586/05 z dn.27.01.06 300zł 50    
22 VIIk/1094/05 z dn. 9.01.06 100zł 0    
23 VIIk/1397/05 z dn. 16.12.05 100zł 100    
24 VIIk/1464/05 z dn. 29.03.06 100zł 0    
25 VIIk/1084/05 z dn. 11.01.06 200zł 200    
26 VIIk/169/06 z dn. 28.04.06 1.000zł 1.000    
27 VIIk/1191/05 z dn. 19.01.06 200zł 0    
28 VIIk/1463/05 z dn. 9.01.06 100zł 100    
29 VIIk/1430/05 z dn. 5.12.05 500zł 500    
30 VIIk/1079/05 z dn. 3.04.06 200zł 200    
31 VIIk/1737/05 z dn. 29.03.06 300zł 200    
32 VIIk/1405/05 z dn. 16.12.06 100zł 100    
33 VIIk/1515/05 z dn. 27.01.06 200zł 0    
34 VIIk/1465/05 z dn. 9.01.06 200zł 200    
35 VIIk/1706/05 z dn. 5.02.06 100zł 0    
36 VIIk/1585/05 z dn. 27.01.06 200zł 0    
37 VIIk/1615/05 z dn. 8.02.06 100zł 0    
38 VIIk/130/06 z dn. 20.02.06 300zł 300    
39 VIIk/16/06 z dn. 27.07.06 200zł 200    
40 VIIk/1299/05 z dn. 28.12.05 1.000zł 1.000    
41 VIIk/251/06 z dn. 22.05.06 300zł 300    
42 VIIk/894/05 z dn. 7.12.05 100zł 0    
43 VIIk/1596/05 z dn. 8.02.06 200zł 200    
44 VIIk/1673/05 z dn. 9.03.06 200zł 0    
45 VIIk/259/06 z dn. 4.07.06 200zł 0    
46 VIIk/287/06 z dn. 24.05.06 200zł 0    
47 VIIk/254/05 z dn. 22.05.06 200zł 0    
48 VIIk/1726/05 z dn. 29.03.06 200zł 0    
49 VIIk/75/06 z dn. 6.03.06 200zł 200    
50 VIIk/324/06 z dn. 26.06.06 150zł 0    
51 VIIk/306/06 z dn. 4.05.06 400 zł 400    
52 VIIk/195/06 z dn. 11.04.06 200 Zł 0    
53 VIIk/166/06 z dn. 12.05.06 200 Zł 200    
54 VIIk/270/06 z dn. 15.05.06 300 Zł 0    
55 VIIk/247/06 z dn. 23.05.06 50 Zł 0    
56 VIIk/1676/05 z dn. 29.03.06 300 Zł 300    
57 VIIk/277/06 z dn. 5.06.06 400Zł 0    
58 VIIk/267/06 z dn. 16.05.06 500 Zł 0    
59 VIIk/881/05 z dn. 22.05.06 200Zł 0    
60 VIIk/469/06 z dn. 8.08.06 100Zł 100    
61 VIIk/236/06 z dn. 16.05.06 400Zł 400    
62 VIIk/143/06 z dn. 14.06.06 800Zł 50    
63 VIIk/1580/05 z dn. 23.12.05 500Zł 400    
64 VIIk/114/06 z dn. 31.08.06 500zł 500    
65 VIIk/1460/05 z dn. 5.12.05 200Zł 200    
66 VIIk/1346/05 z dn. 9.12.05 150Zł 0    
67 VIIk/14/06 z dn. 13.03.06 300Zł 300    
68 VIIk/1093/05 z dn. 9.03.06 100Zł 0    
69 VIIk/1400/05 z dn. 5.12.06 200Zł 200    
70 VIIk/1606/05 z dn. 8.02.06 300 Zł 300    
71 VIIk/1355/05 z dn. 19.04.06 100Zł 100    
72 VIIk/1413/05 z dn. 26.04.06 100Zł 0    
73 VIIk/1045/03 z dn. 28.04.06 200zł 0    
74 VIIk/1262/05 z dn. 6.04.06 150Zł 0    
75 VIIk/1440/05 z dn. 5.12.05 500Zł 0    
76 VIIk/109/06 z dn. 28.02.06 400Zł 50    
77 VIIk/1510/05 z dn. 5.12.05 300Zł 0    
78 VIIk/64/06 z dn. 7.06.06 300zł 0    
79 VIIk/1650/05 z dn. 12.01.06 300Zł 200    
80 VIIk/1577/05 z dn. 27.01.06 500zł 0    
81 VIIk/395/06 z dn. 24.07.06 200Zł 200    
82 VIIk/1553/05 z dn. 1.02.06 200Zł 200    
83 VIIk/1663/05 z dn. 3.04.06 100Zł 0    
84 VIIk/1699/05 z dn. 24.01.06 50Zł 50    
85 VIIk/698/06 z dn. 13.09.06 500Zł 0    
86 VIIk/1712/05 z dn. 8.03.06 200Zł 0    
87 VIIk/509/06 z dn. 8.08.06 100Zł 100    
88 VIIk/1654/06 z dn. 30.03.06 200Zł 200    
89 VIIk/809/05 z dn. 29.12.05 100zł 0    
90 VIIk/669/05 z dn. 25.12.05 100Zł 0    
91 VIIk/1707/05 z dn. 15.02.06 350Zł 350    
92 VIIk/284/06 z dn. 1.06.06 600Zł 0    
93 VIIk/1647/05 z dn. 10.02.06 500Zł 0    
94 VIIk/1503/05 z dn. 18.01.06 200zł 200    
95 VIIk/1524/05 z dn. 18.01.06 300Zł 300    
96 VIIk/1454/05 z dn. 11.01.06 200Zł 0    
97 VIIk/1545/05 z dn. 27.01.06 200Zł 200    
98 VIIk/1733/05 z dn. 27.02.06 300Zł 150    
99 VIIk/1680/05 z dn. 26.01.06 50Zł 0    
100 VIIk/396/06 z dn. 14.06.06 200zł 0    
101 VIIk/1595/05 z dn. 8.02.06 300Zł 0    
102 VIIk/1616/05 z dn. 8.02.06 200Zł 200    
103 VIIk/498/06 z dn. 27.06.06 50Zł 0    
104 VIIk/1635/05 z dn. 8.02.06 200Zł 200    
105 VIIk/184/05 z dn. 29.12.05 200zł 0    
106 VIIk/449/06 z dn. 28.07.06 200Zł 0    
107 VIIk/1686/05 z dn. 15.02.06 50Zł 0    
108 VIIk/1696/05 z dn. 5.02.06 300Zł 300    
109 VIIk/1646/05 z dn. 10.02.06 300Zł 0    
110 VIIk/105/06 z dn. 16.03.06 300zł 0    
111 VIIk/89/06 z dn. 28.02.06 500Zł 0    
112 VIIk/1689/05 z dn. 14.11.06 200zł 200    
Orzeczenia Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Zielonej Górze      
113 IIk/572 /05 / z dn. 6.12.05 500zł 500    
114 IIk/108/05/ z dn. 6.12.05 100zł 100    
115 IIk/857/05/ z dn. 14.12.05 100zł 100    
116 IIk/1550/05/ z dn. 17.01.06 100zł 100    
117 IIk/961/05/ z dn. 23.01.06 500zł 500    
118 IIk/16/06/ z dn. 17.02.06 500zł 500    
119 IIk/457/06/ z dn. 25.11.05 200zł 200    
120 IIk/210/06/ z dn. 27.04.06 300zł 300    
121 IIk/109/06/ z dn. 10.04.06 500zł 500    
122 IIk/438/06/ z dn. 24.07.06 200zł 0    
123 IIk/84/04/ z dn. 26.05.06 100zł 0    
124 IIk/1606/05/ z dn. 22.06.06 100zł 40    
125 IIk/319/06/ z dn. 29.06.06 200zł 0    
126 IIk/225/06/ z dn. 29.05.06 100zł 0    
127 IIk/486/05/ z dn. 29.06.06 100zł 100    
128 IIk/445/06/ z dn. 31.07.06 200zł 200    
129 IIk/493/06/ z dn. 19.07.06 200zł 0    
130 IIk/193/03/ z dn. 14.11.05 250zł 0    
131 IIk/705/06/ z dn. 16.10.06 300zł 0    
132 IIk/996/06/ z dn. 26.10.06 700zł 0    
133 IIk/1328/05/ z dn. 29.08.06 100zł 100    
Orzeczenie Sądu Rejonowego VI Wydział Grodzki w Nowej Soli      
134 VIk/922/05 z dn. 25.11.05 100zł 100    
135 VIk/915/05 z dn. 5.12.05 50zł 50    
136 VIk/903/05 z dn. 5.12.05 50zł 50    
137 VIk/620/05 z dn. 2.01.06 100zł 100    
138 VIk/1074/05 z dn. 9.01.05 200zł 200    
139 VIk/1118/05 z dn. 16.01.06 200zł 200    
140 VIk/1203/05 z dn. 24.01.05 100zł 0    
141 VIk/528/05 z dn. 16.01.06 100zł 0    
142 VIk/1202/05 z dn. 26.01.06 100zł 0    
143 VIk/276/06 z dn. 6.06.06 300zł 0    
144 VIk/270/06 z dn. 6.06.06 100zł 0    
145 VIk/369/06 z dn. 22.06.06 200zł 200    

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Krośnie O. Zamiejscowy VII Wydział Grodzki w Gubinie

     
146 VIIk/329/05 z dn. 21.10.05 150zł 150    
Orzeczenie Sądu Rejonowego VI Wydział Grodzki w Krośnie O.      
147 VIk/24/04 z dn. 20.07.06 400zł 400    

Orzeczenie Sądu Rejonowego Sekcja Wykonania Orzeczeń 21-400 Łuków

     
148 IVk/643/06 z dn. 19.10.06 500zł 500    
Razem 36.400 19.490 2.000 17.490


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020