DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Piątek,  14 grudnia 2018 r.   Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Kontakt

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się różnymi turniejami dla dzieci i młodzieży związanymi głównie z wychowaniem komunikacyjnym. Turnieje są sposobem na podniesienie poziomu bezpiecznego udziału w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, zachęcają nauczycieli do uzyskiwania najlepszych wyników, poprawiają wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, pozwalają na wymianę doświadczeń i zwiększają współpracę między nauczycielami.
Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególnie interesuje nas bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w tym zakresie.
 
·     Lubuski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie” dla szkół podstawowych.
 
·     Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 
·     Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.
 
·     Nasza szkoła w trosce o bezpieczeństwo - Kącik Wychowania Komunikacyjnego dla szkół wszystkich szczebli.
 
·     Turnieje BRD dla dzieci z małych środowisk szkolnych - wyrównywanie szans.
 
·     Moja bezpieczna droga do szkoły dla uczniów z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.
 
·     Konspekt w zakresie udzielania pierwszej pomocy - lubuski konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych.
 
·     Profilaktyka widziana oczami młodzieży - konkurs filmowy.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2018-11-06 19:20:38
© © 2016 Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody - zabronione!