DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Środa,  08 kwietnia 2020 r.   Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPNasze Stowarzyszenie od początku swego istnienia zajmuje się różnymi turniejami dla dzieci i młodzieży związanymi głównie z edukacją w zakresie wychowania komunikacyjnego. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turnieje powinny być sposobem na podniesienie poziomu bezpiecznego udziału w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, zachęcają nauczycieli do uzyskiwania najlepszych wyników, poprawiają wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, pozwalają na wymianę doświadczeń poprawiając współpracę między nauczycielami.
Właściwe przygotowanie uczniów do brd zapobiega zdarzeniom już dzisiaj i będzie procentować w okresie późniejszym, gdy młodzież osiągnie wiek dorosły.
Pośród turniejów są takie, w których Stowarzyszenie jest współorganizatorem, ale są też takie, w których już nie bierzemy czynnego udziału w organizacji. Nasze zaangażowanie wynika przede wszystkim z poziomu skuteczności organizowanych turniejów. Dlatego Stowarzyszenie dbając o realizację celów (wzrost przygotowania merytorycznego uczniów, masowość udziału szkół i uczniów) angażuje się w te turnieje, które realizują ww. cele. W innych przypadkach wnioskuje lub wdraża wnioski ewaluacyjne, a w przypadkach, gdzie nie można uzyskać realizacji celów - rezygnuje z udziału w organizacji. Są też inicjatywy w pełni uwzględniające wszystkie nasze wnioski ewaluacyjne. Tym celom służyła przez 15 lat organizacja pierwszego w Polsce turnieju „W Europie Jeździmy Bezpiecznie”, który w pełni realizował ww. cele. Tym celom służy powołanie od 2019 roku „Lubuskiego Konkursu BwRD”, który łączy przy realizacji zainteresowanych odbiorców i współorganizatorów uwzględniając wnioski ewaluacyjne. Jako Stowarzyszenie zabiegamy, żeby wszystkie organizowane w oświacie turnieje realizowały ww. cele, a nie tylko były działaniami dla działania. Poniżej podajemy nazwy turniejów, którymi zajmuje lub zajmowało się nasze Stowarzyszenie:
 
 • Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – dla uczniów szkół podstawowych.
 • Lubuski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie” dla szkół  podstawowych.
 • Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych.
 • Konkurs Techniczny dla uczniów szkół podstawowych.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla podstawowych i gimnazjalnych szkół specjalnych.
 • Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • Nasza szkoła w trosce o bezpieczeństwo - Kącik Wychowania Komunikacyjnego dla szkół wszystkich szczebli.
 • Turnieje BRD dla dzieci z małych środowisk szkolnych - wyrównywanie szans.
  Moja bezpieczna droga do szkoły 
  dla uczniów z młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.
  Konspekt w zakresie udzielania pierwszej pomocy - lubuski konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych.


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-04-07 17:01:44
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020