DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  21 sierpnia 2018 r.   Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Aktualności
O nas
Statut
Projekty
Turnieje - konkursy
Sprawozdania
1%
CWKiP
Linki
Mam pytanie...
Miasteczka BRD
Warto przeczytać
Historia aktualności
Kuratorium Oświaty - BRD
Kontakt

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1.     Kto wydaje karty rowerowe?  
Zgodnie z odpowiednią Ustawą karty rowerowe wydaje wyłącznie dyrektor szkoły. Zasada ta dotyczy również wydawania kart motorowerowych. Bardzo istotne jest to, że kartę taką może uzyskać uczeń wyłącznie w szkole, do której aktualnie uczęszcza. Warunkiem uzyskania odpowiedniej karty jest oczywiście przejście procedury szkoleniowo – zaliczeniowej.
Odpowiedzi udzielił Marek Pasek
 
2.     Czy szkoła (gimnazjum) może przeegzaminować i wydać kartę motorowerową dla absolwenta uczącego się aktualnie w liceum? 
Oczywiście jest możliwe, że dyrektor liceum zaakceptuje zaliczenia wykonane w gimnazjum i na koniec tej procedury wyda kartę. Często jest to jedyny sposób na uzyskanie karty przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ w większości tych szkół nie ma nauczycieli posiadających kwalifikacje do przeprowadzenia wymaganej procedury. Zaznaczam jednak, że są to sprawy indywidualne. Należy zapytać dyrektora liceum o zgodę zanim podejmie się odpowiednie kroki.
Odpowiedzi udzielił Marek Pasek
 
3.    Czy przedstawiciel szkoły nauki jazdy może dokonywać zaliczeń ucznia na kartę motorowerową?
Zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym osobami upoważnionymi do dokonywania zaliczeń w tym zakresie są: upoważniony przez dyrektora nauczyciel wychowania komunikacyjnego, odpowiednio przeszkolony policjant ruchu drogowego, egzaminator.
Mając na względzie sprawne przeprowadzanie szkoleń i zaliczeń możemy sięgać po pomoc osób, które spełniają normy gwarantujące prawidłowy przebieg tych działań i w rezultacie bezpieczeństwo młodzieży na drodze. Istotą korzystania z takiej pomocy jest przede wszystkim uzgodniona na wstępie nasza zgoda na pomoc oraz wyraźnie określone zasady i zakres. Zwracam uwagę, że nie możemy być zaskakiwani przez uczniów zaliczeniami przynoszonymi bez uzgodnienia z nami. Młodzież w odpowiednim momencie powinna być informowana przez szkołę o tych bardzo ważnych sprawach.
Pamiętajmy także, że niezależnie od tego kto nas wspomaga, odpowiedzialność zawsze ponosi nauczyciel wychowania komunikacyjnego, któremu dyrektor powierzył te zadania.
Odpowiedzi udzielił Marek Pasek
 
4.    Kto może dokonywać sprawdzenia wiedzy i umiejętności w przypadku ubiegania się o kartę rowerową lub motorowerową?
Art. 109. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o Ruchu Drogowym (wyciąg) podaje:
1. Egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osoby, o której mowa w art. 114, przeprowadza egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego:
1) na podstawie umowy o pracę – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
2) na podstawie umowy zlecenia – w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem.
2. Egzamin państwowy jest organizowany w:
1) wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
2) przedsiębiorstwie komunikacji publicznej, upoważnionym przez starostę – w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem.
3. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
3) egzaminator.
Odpowiedzi udzielił Marek Pasek


 
Ostatnia Aktualizacja: 2018-06-19 19:31:17
© © 2016 Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody - zabronione!