DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Projekty
Zasady udzielania pomocy
Konieczna dokumentacja
Historia
Wszystkie szkoły...
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» WNIOSEK O DOTACJĘ - wzór
» SPRAWOZDANIE


WNIOSEK O DOTACJĘ - wzór

 PROJEKT - wzór (5) obowiązuje od 1 maja 2008r.

Organizacja

1. Nazwa organizacji, adres, telefon.
2. Nazwa banku i numer konta bankowego (jeżeli jest).
3. Autor projektu, funkcja w organizacji, inne istotne informacje.

Opis realizacji projektu

(opis nie może przekraczać trzech stron maszynopisu)

Nazwa projektu, kwota wnioskowanej dotacji. (proszę wytłuścić)

1. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, funkcja w organizacji wnioskującej.

2. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami, funkcja w organizacji (dopuszcza się tę samą osobę).

3. Proszę podać partnerów współpracujących przy realizacji projektu, ich rolę w projekcie.

4. Informacje o organizacji lub programie:
a)
charakterystyka problemów /należy podać, jakie potrzeby społeczne zostaną zrealizowane przy pomocy tego projektu /;
b)
kto objęty jest działaniami projektu, ilość uczestników, ew. lista,
c)
cele projektu, podane cele muszą:
· odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne;
· muszą być realne;
· muszą być mierzalne;
· muszą być zbieżne z celami Stowarzyszenia.
d)
terminy realizacji projektu, miejsce,
e)
realizatorzy zaangażowani w prowadzenie projektu, kwalifikacje realizatorów,
f)
w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał oceny realizacji celów i efektów projektu,
g)
czy wnioskodawca realizował wcześniej projekt z pomocą Stowarzyszenia, jeżeli tak, to należy podać kiedy i nazwę projektu. Jeżeli projekt (organizacja) otrzymał(a) wcześniej dotację od Stowarzyszenia, należy wpisać jakie wyniki ewaluacji poprzedniego projektu zostały wdrożone. EWALUACJA TO: OCENA WŁASNA REALIZACJI + WNIOSKI + WDROŻENIE WNIOSKÓW
h) preliminarz wydatków z podaniem wszystkich sponsorów i kwot przez nich dotowanych, udziału procentowego poszczególnych sponsorów, wkładu własnego wnioskodawcy. Całość najlepiej podać w formie zestawienia tabelarycznego.

1. Proszę podać proponowane przez wnioskodawcę formy reklamowania Stowarzyszenia związane z realizacją projektu (minimum trzy różne formy). Proszę zadbać o dowody.

2. Proszę podać proponowane przez wnioskodawcę formy informowania zainteresowanej społeczności o realizowaniu projektu. Proszę zadbać o dowody.

 

               Akceptacja w Stowarzyszeniu                                                                Data, podpis wnioskodawcy

                  ..............................................                                                                    ..............................................

 

UWAGA:

Projekt uważa się za prawidłowo dostarczony, jeżeli znajdzie się w Stowarzyszeniu w formie papierowej z oryginalnymi podpisami. Projekt zawsze najpierw analizowany jest pod względem formalnym. Arkusz zmieniony, wypełniony niezgodnie z wymogami zostanie odrzucony bez podania przyczyn.

 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020