DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  10 grudnia 2019 r.   Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD

LUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Logo Lubuskiego Konkursu BRD
X edycja
 
 
REGULAMIN
 
 
 Do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIA
   1. ORGANIZATORZY KONKURSU
  1.  

   Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

   Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

    

   1. CEL KONKURSU

    

   Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w  ruchu drogowym.

    

   1. ZASADY KONKURSU

    

   ·       Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

   ·       Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora: 
   Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Wyszyńskiego 19a, 65-536 Zielona Góra do dnia 12 kwietnia 2019 r.

   ·       Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Logo BRD”.

   ·       Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.

   ·       Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.

   ·       Szkoła może przesłać maksymalnie 12 prac uczniów z klas IV-VIII.

   ·       Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.

   ·       Praca nie może być wykonana zespołowo.

   ·       Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność. Zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z ewentualną późniejszą modyfikacją graficzną w celu wykorzystania jako logo Lubuskiego Konkursu BRD) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.

   ·       Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00. W przypadku zmiany terminu, laureaci i szkoły zostaną poinformowani e-mailowo.

   ·       Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły i opiekuna szkolnego) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami i szkoła zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

    

   1. ADRESACI KONKURSU

    

   Prace mogą zostać wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIII.

    

   1. KRYTERIA OCENY PRAC

    

   ·       Prace uczniów mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp.

   ·       Praca dotyczy wykonania loga Lubuskiego Konkursu BRD. Inspiracje można czerpać z wiadomości o Konkursie: http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/  

   ·       Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:

   - zgodność pracy z tematem konkursu,

   - oryginalność ujęcia tematu,

   - walory artystyczne pracy,

   - estetykę wykonania.

    

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   ·       Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów: www.mdk-zgora.pl w linku Konkursy oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy/Grafika BRD.

   ·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

   ·       Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

   ·       Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.

   ·       Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu Jarosława Twaroga na adres e-mail: jarektg@interia.pl 
Ostatnia Aktualizacja: 2019-12-05 20:31:27
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2016