DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Sobota,  25 stycznia 2020 r.   Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPLUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Logo Lubuskiego Konkursu BRD
X edycja
 
 
REGULAMIN
 
 
 Do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIA
   1. ORGANIZATORZY KONKURSU
  1.  

   Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

   Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

    

   1. CEL KONKURSU

    

   Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w  ruchu drogowym.

    

   1. ZASADY KONKURSU

    

   ·       Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

   ·       Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora: 
   Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Wyszyńskiego 19a, 65-536 Zielona Góra do dnia 12 kwietnia 2019 r.

   ·       Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Logo BRD”.

   ·       Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.

   ·       Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.

   ·       Szkoła może przesłać maksymalnie 12 prac uczniów z klas IV-VIII.

   ·       Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.

   ·       Praca nie może być wykonana zespołowo.

   ·       Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność. Zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z ewentualną późniejszą modyfikacją graficzną w celu wykorzystania jako logo Lubuskiego Konkursu BRD) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.

   ·       Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00. W przypadku zmiany terminu, laureaci i szkoły zostaną poinformowani e-mailowo.

   ·       Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły i opiekuna szkolnego) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami i szkoła zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

    

   1. ADRESACI KONKURSU

    

   Prace mogą zostać wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIII.

    

   1. KRYTERIA OCENY PRAC

    

   ·       Prace uczniów mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp.

   ·       Praca dotyczy wykonania loga Lubuskiego Konkursu BRD. Inspiracje można czerpać z wiadomości o Konkursie: http://ko-gorzow.edu.pl/lubuski-konkurs-brd/  

   ·       Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:

   - zgodność pracy z tematem konkursu,

   - oryginalność ujęcia tematu,

   - walory artystyczne pracy,

   - estetykę wykonania.

    

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   ·       Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów: www.mdk-zgora.pl w linku Konkursy oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy/Grafika BRD.

   ·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

   ·       Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

   ·       Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.

   ·       Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu Jarosława Twaroga na adres e-mail: jarektg@interia.pl 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-01-21 19:27:07
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020