DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Poniedziałek,  30 marca 2020 r.   Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPLUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Plakat z hasłem propagujący jazdę na rowerze w kamizelce odblaskowej
XI edycja
 
 
REGULAMIN
 
 
 Do pobrania:   KARTA ZGŁOSZENIA

      ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU (RODO) 

 

  1. ORGANIZATORZY KONKURSU
 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
 
  1. CEL KONKURSU
 
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
  1. ZASADY KONKURSU
 
·       Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.
·       Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora: 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Wyszyńskiego 19a, 65-536 Zielona Góra do dnia 12 kwietnia 2020 r.
·       Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Plakat BRD”.
·       Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, zgoda na przetwarzanie wizerunku, graficzne prace szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.
·       Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.
·       Szkoła może przesłać maksymalnie 12 prac uczniów z klas IV-VIII.
·       Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.
·       Praca nie może być wykonana zespołowo.
·       Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność. Zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z ewentualną późniejszą modyfikacją graficzną w celu wykorzystania jako logo Lubuskiego Konkursu BRD) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.
·       Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:00. W przypadku zmiany terminu, laureaci i szkoły zostaną poinformowani e-mailowo.
·       Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły i opiekuna szkolnego) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami i szkoła zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.
 
  1. ADRESACI KONKURSU
 
Prace mogą zostać wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VIII.
 
  1. KRYTERIA OCENY PRAC
 
·       Prace uczniówmogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp.
·       Praca dotyczy wykonania plakatu z hasłem propagujący jazdę na rowerze w kamizelce odblaskowej.
·       Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność ujęcia tematu,
- walory artystyczne pracy,
- estetykę wykonania.
 
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
·       Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów: www.mdk-zgora.pl oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy/Grafika BRD.
·       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
·       Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
·       Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.
·       Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu Jarosława Twaroga na adres e-mail: jarektg@interia.pl


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-03-24 11:45:04
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020