DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Historia aktualności
I półrocze 2006
II półrocze 2006
I półrocze 2007
II półrocze 2007
I półrocze 2008
II półrocze 2008
I półrocze 2009
II półrocze 2009
II pólrocze 2010
I półrocze 2011
II półrocze 2011
I półrocze 2012
II półrocze 2012
I półrocze 2013
II półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
I półrocze 2015
II półrocze 2015
I półrocze 2016
II półrocze 2016
I półrocze 2017
II półrocze 2017
I półrocze 2018
II półrocze 2018
I półrocze 2019
II półrocze 2019
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPII półrocze 2016

4 wrzesień 2016 - Lubuski Konkurs BRD „W Europie jeździmy bezpiecznie”
Przygotowaliśmy kolejną edycję naszego Turnieju. Mamy nadzieję na dużą, jeszcze większą aktywność szkół w tym roku. Czekamy z niecierpliwością na zgłoszenia stałych uczestników oraz szczególnie będziemy zadowoleni z udziału nowych szkół. Prosimy „bywalców” o rozpropagowanie Turnieju w swoim środowisku, przekazanie informacji koleżankom i kolegom. W dokumentacji turniejowej uwzględniliśmy zgłoszone i uzasadnione uwagi dotyczące przebiegu. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do XIV edycji.

13 wrzesień 2016 - Szkolenie nauczycieli zajmujących się Wychowaniem Komunikacyjnym
W ramach współpracy informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra organizuje szkolenie nauczycieli szkół podstawowych dotyczące zadań szkoły i nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w tym zakresie oraz wszystkich tych osób, które do tej pory nie zostały przeszkolone lub mają potrzebę odnowienia przedmiotowej wiedzy. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się (do 27 września) za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl  z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon i adres e-mail do nauczyciela. Termin szkolenia – piątek 30 września 2016 r.  w godzinach 10:15 – 14:00. Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b. Nauczycieli posiadających już przeszkolenie, doświadczenie, a także dyrektorów szkół prosimy o pomoc w nawiązaniu kontaktu z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w tym zakresie. Szkolenie jest bezpłatne.
Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu.

3 październik 2016 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów.
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zapraszają do udziału w projekcie. W XIII edycji przewidzianej na październik – listopad – grudzień mogą wziąć udział trzy szkoły. Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do udziału w turniejach BRD. Oczywiście osiągnięcie celów jest możliwe przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu nauczyciela. Miarą sukcesu będzie wyraźny rozwój szkoły i nauczyciela w zakresie WK, z czego korzyści będą czerpać uczniowie osiągając wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nauczyciel osiągając lepsze wyniki pracy. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesłać mailem na adres wopzgora@2com.pl . O zakwalifikowaniu szkoła zostanie poinformowana e-mailem. Na zakończenie realizacji projektu szkoły otrzymają pomoce przydatne w pracy dydaktycznej oraz rower do ćwiczeń. Więcej można przeczytać w załączniku.

21 październik 2016 - Lubuski Program Poprawy BRD 2016-2025

Informujemy, że Program został opublikowany i obecnie jest wdrażany do realizacji. Jego treść można znaleźć np. na stronie WORD Zielona Góra http://www.zgora.wordy.pl/index.php?id=388&lng=pl . Celem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszyscy wiemy, że obecny stan BRD w Polsce jest trudny do akceptacji i w dalszym ciągu zasadniczo odbiega od poziomu BRD innych krajów europejskich. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu i włączenia się w realizację. W Programie przewiduje się znaczącą rolę dla samorządów, szkół, nauczycieli. Wszyscy mamy wielką rolę do wykonania w poprawianiu poziomu polskiego BRD. Wkrótce pojawi się pierwszy szczegółowy program realizacyjny 2016-2017 zawierający konkretne informacje. Będziemy o tym informować

6 listopad 2016 - W Europie jeździmy bezpiecznie – przygotowujemy eliminacje rejonowe
Kolejna – XIV edycja Konkursu rozpoczęła się. Za nami eliminacje szkolne. Miło nam poinformować, że zgłosiły się 73 szkoły, łącznie 8308 uczniów. Cieszymy się bardzo, że są z nami szkoły, które były od samego początku i startują wytrwale w każdym roku. Są to: Dobiegniew, Klenica, Lubsko nr 1, Nowe Kramsko, Otyń. To zasługa nauczycieli tych szkół. Dziękujemy. Cieszymy się ogromnie, że dołączyły do nas kolejne szkoły, które dotąd nie brały udziału w tym Konkursie. Jest ich siedem. Są to: Bogdaniec, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Niegosław, Przecław, Przytoczna, Stare Strącze. Witamy i życzymy powodzenia. Analiza sprawozdań z eliminacji szkolnych wskazuje, że aż kilkunastu koordynatorom udało się zaangażować wszystkich uczniów z klas 4-5-6. Spełniają się więc cele Konkursu i oczekiwania organizatorów. Konkurs powinien być na wysokim poziomie i obejmować jak najwięcej uczniów szkoły. Ideałem jest zaangażowanie wszystkich uczniów. Oczywiście do rejonów zakwalifikowały się też szkoły, w których poziom zaangażowania przez nauczyciela uczniów nie był aż tak idealny. Mamy jednak nadzieję na coraz lepsze zaangażowanie także w tych szkołach w następnych latach. Niestety są też dwie szkoły, w których liczba uczniów biorących udział w Konkursie na etapie szkolnym zupełnie odbiega od założeń Konkursu. Przy takim zaangażowaniu BRD w Polsce się nie poprawi. Dlatego zdecydowaliśmy o nie akceptowaniu tych szkół do rejonu. Jednocześnie zaznaczamy, że nie odbieramy szansy tym szkołom. Będą mogły wziąć udział w kolejnym roku. Zauważyliśmy też inne błędy w prowadzeniu Konkursu w szkole. Zdarza się, że nauczyciele nie wiedzą ilu uczniów liczy szkoła i podają większą liczbę biorących udział od liczby uczniów w ogóle. Innym błędem jest ujęcie w sprawozdaniu imiennym mniejszej liczby uczniów od wskazywanej liczby uczestników. Trudno przyjąć, że w takim przypadku eliminacje szkolne zostały przeprowadzone prawidłowo. Zdarza się też, że nauczyciele nie podają liczby uczniów, którzy wzięli udział w eliminacjach. Przypominamy, że jest to jedna z podstawowych informacji, bez których nie można mówić o prawidłowej organizacji.

2 grudzień 2016 - Pojawiły się podstawy programowe dla 8-klasowej szkoły podstawowej
Szanowni nauczyciele. Z racji zadań nauczycielskich, jesteście Państwo zainteresowani problematyką dotyczącą edukacji w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prezentowanej w podstawach programowych. Otóż informuję, że w podstawach dla szkoły podstawowej pojawił się wyłącznie jeden zapis z tego zakresu, który poniżej umieszczam:
• uczeń rozumie, wyjaśnia zasady uczestnictwa w ruchu drogowym np. jako pieszy, pasażer i rowerzysta;
Zapis ten znajduje się w podstawach programowych dla przedmiotu TECHNIKA w części: Warunki realizacji – osiągnięcia w zakresie stosowania i obsługi urządzeń technicznych.
Czy jest to zapis właściwy, poprawny, wystarczający do potrzeb społecznych?
Warto wiedzieć, że jest to zapis jeszcze bardziej okrojony w stosunku do poprzednich podstaw programowych, które w ocenie wszystkich zainteresowanych były niedostateczne. To właśnie z powodu takich zapisów dotychczasowych podstaw programowych, realizacja edukacji związanej z BRD była niedostateczna, co przekładało się i przekłada w dalszym ciągu na negatywną statystykę zdarzeń i ich konsekwencji w ruchu drogowym.
Zwracam uwagę, że obecnie proponowany zapis o zadaniach szkoły podstawowej w zakresie BRD jeszcze bardziej ograniczy działania szkoły / nauczycieli szczególnie w zakresie praktycznym, w tym dotyczącym wydawania kart rowerowych, co doprowadzi do jeszcze większego spadku poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
Informuję także, że do 9 grudnia br. trwają konsultacje w sprawie treści w sprawie opublikowanych podstaw. Jest to jedyna okazja, żeby wszyscy nauczyciele wskazali, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dla nas ważne. Jeżeli zaniedbamy tę okazję, to nawiązanie do statystyki wynikowej wysoko zorganizowanych krajów europejskich będzie poza naszym zasięgiem. W związku z tym bardzo proszę wszystkich nauczycieli o zabranie głosu w konsultacjach.
Przypomnę, że w lipcu sugerowaliśmy MEN wydzielenie w SP przedmiotu Wychowanie Komunikacyjne, które określiłoby wszystkim nauczycielom cel i zadania OBOWIĄZKOWE kończące edukację BRD wychowaniem, przeszkoleniem, uzyskaniem karty rowerowej, oceną na świadectwie. Jeżeli nie ma innej możliwości, to można to zrobić wydzielając godziny dla ucznia np. z TECHNIKI bez obciążania uczniów dodatkowymi godzinami.
Właściwe przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jest co najmniej tak samo ważne, jak umiejętność czytania.
Każdy głos ma znaczenie, może to być e-mail. Listy w tej sprawie można wysyłać na adres:
 
Pani
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
 
Więcej na temat nowych podstaw programowych można przeczytać na stronie internetowej MEN pod adresem  https://men.gov.pl/projekty-podstaw-programowych.

4 grudzień 2016 - Za nami już XII edycja projektu "Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów"
Tym razem z projektem byliśmy gośćmi w SP Kalsku oraz w SP Długie. O udziale Szkoły w Kalsku pisaliśmy już wcześniej. Wliczając do działań te dwie szkoły należy podkreślić, że projekt objął już 27 szkół naszego województwa.
Obie szkoły posiadają infrastrukturę wystarczającą do realizacji w praktyce problematyki Wychowania Komunikacyjnego. Niewielkie inwestycje pozwolą na przygotowanie trwałych ulepszeń do wykorzystywania na co dzień przez uczniów. Obie szkoły posiadają warunki do organizacji turnieju BRD na etapie eliminacji międzyszkolnych. A wiec wszystko w rękach nauczycieli i chętnych uczniów.
Szkoła w Długiem od lat bierze udział w Konkursie W Europie jeździmy bezpiecznie. Mamy nadzieję, że będziemy spotykać się na imprezach w kolejnych latach i będą to spotkania z korzyścią dla uczniów.
Niestety, Szkoła w Kalsku nigdy nie uczestniczyła w Turnieju W Europie jeździmy bezpiecznie. A szkoda, bo dzieci z Kalska mają duży potencjał, a kontakty z dziećmi, drużynami, nauczycielami z innych szkół na pewno pozytywnie wpłynęły by na wyniki szkoły. Takie kontakty, to przede wszystkim możliwość podniesienia poziomu nauczycielskiego warsztatu pracy. No cóż, poczekamy, może nauczyciel zmieni decyzję.
Na zakończenie projektu każda ze szkół wzbogaciła się o nowy rower Wigry przeznaczony do ćwiczeń i inne pomoce dydaktyczne. Do informacji dołączamy fotografie z realizacji projektu w Długiem. Korzystając z okazji chcemy poinformować o sytuacji, której doświadczyliśmy w pobliżu Długiego. Otóż wracając wieczorem w ciemnościach i bardzo gęstej mgle natknęliśmy się na pędzącego rowerzystę bez oświetlenia i bez odblasków, hamulców też rower nie posiadał. Był to dorosły młody człowiek. Jak dotąd ma szczęście na drodze, choć jest bardzo słabo wyedukowany. Jak widać przed nauczycielami ciągle jest jeszcze ogrom pracy.  GALERIA ZDJĘĆ

6 grudzień 2016 - W Europie jeździmy bezpiecznie – dwa pierwsze rejony za nami

W soboty 26 listopada i 3 grudnia odpowiednio w szkołach w Zawadzie i Międzylesiu odbyły się pierwsze eliminacje rejonowe XIV edycji Lubuskiego Konkursu BRD W Europie jeździmy bezpiecznie. Udział wzięło 20 drużyn.

Szkoły w Nowym Kramsku oraz w Lubsku nr 1 uzyskując pierwsze miejsca już zapewniły sobie udział w finale. Gratulujemy. O tym, które kolejne szkoły dostaną się do finału będzie zależało od wyników jakie uzyskają drużyny w dwóch kolejnych rejonach. Przewidujemy, odbędą się one w styczniu. Dla rejonu nr 3 będzie to 21 stycznia 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach. Natomiast w sprawie miejsca organizacji rejonu nr 4 czekamy na zaproszenie od nauczyciela ze szkoły startującej w tej grupie szkół. Chcemy zakończyć eliminacje rejonowe przed feriami zimowymi, dlatego najbardziej prawdopodobnym terminem dla grupy nr 4 jest sobota 14 stycznia 2017 r. Zapraszamy do śledzenia strony, gdzie będziemy na bieżąco uzupełniać powstający ranking.

Warto dodać, że w dotychczasowych eliminacjach w Zawadzie dwoje uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów z testu. Gratulujemy. Są nimi Jagna Prętka z SP w Drzonkowie – opiekun Sylwia Nawrocka oraz Gracjan Głowania z SP w Klenicy – opiekun Mariola Sowińska, oboje z klas szóstych.

Warto także podkreślić, że na ręce Dyrektora Szkoły w Zawadzie został przekazany nowy rower Wigry przeznaczony do edukacji uczniów w ramach WK. Jest to nagroda za zgłoszenie się szkoły jako pierwszej do udziału w Konkursie. Nie jest to trudne. Jak mówi nauczyciel – Andrzej Nowacki, wystarczy na bieżąco śledzić stronę internetową Stowarzyszenia. Doceniamy także starania nauczycieli – gospodarzy eliminacji, którzy zapraszają nas do siebie w celu zorganizowania imprez. Zwyczajowo, bo już od lat wręczamy w podziękowaniu rower Wigry dla szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z imprez:

SP ZAWADA                       SP MIĘDZYLESIE

21 grudzień 2016 - Za nami już XIII edycja projektu “Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”
Tym razem z projektem byliśmy gośćmi w SP nr 3 Słubicach oraz w SP Tuplice. Wliczając te szkoły należy podkreślić, że projekt objął już 29 szkół naszego województwa.
Obie szkoły posiadają infrastrukturę i warunki wystarczające do realizacji w praktyce problematyki Wychowania Komunikacyjnego. Niewielkie inwestycje pozwolą na przygotowanie trwałych ulepszeń do wykorzystywania na co dzień przez uczniów. Obie szkoły posiadają także warunki do organizacji turniejów BRD na etapie eliminacji międzyszkolnych i rejonowych. Uzupełnienie o miasteczko ruchu drogowego dało by możliwość realizacji wszystkich działań. Wszystko w rękach nauczycieli i chętnych uczniów.
Obie szkoły w tym roku zainaugurowały swój udział w Konkursie W Europie jeździmy bezpiecznie. Projekt na pewno wskazał nauczycielom drogę do działań w ramach WK w szkole. Mamy nadzieję, że będziemy spotykać się na imprezach w kolejnych latach i będą to spotkania z korzyścią dla uczniów tych szkół. Takie kontakty, to przede wszystkim możliwość podniesienia poziomu nauczycielskiego warsztatu pracy. Na zakończenie projektu każda ze szkół wzbogaciła się o nowy rower Wigry przeznaczony do ćwiczeń i inne pomoce dydaktyczne. Do informacji dołączamy fotografie z realizacji projektu w Słubicach i Tuplicach.

22 grudzień 2016 - Święta tuż, tuż
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w tym szczególnym czasie radości i spokoju składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, życiowego optymizmu oraz zawodowej i osobistej pomyślności. Życzymy, aby podczas tych wszystkich świątecznych dni nie zabrakło chwil wytchnienia, zadumy, rodzinnego ciepła i miłości, a w Nowym 2017 Roku niech spełnią się wszystkie plany i marzenia.
Dziękujemy serdecznie za współpracę i wspomaganie nas w mijającym roku. Mamy także nadzieję na dalszą współpracę i wspomaganie działań naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1 % podatku. 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020